Yılın son aylarında olduğumuzdan da olabilir, son yıllarda etkisini daha da hissettiğimiz pozitif olmayan ekonomik gelişmeler de ya da yeni yıldaki hedeflere ulaşmak için yol çiziyor olmamız. Tüm bunlar şu günlerde kişilerin finansal sağlığını dile getirdiği sohbetlerin kök nedeni olabilir.

Gelirlerinizden, giderlerinizi ve şu anki borçlarınızı çıkardığınızda sonuç pozitifse; olumlu ya da nötr, eğer negatifse bugün işe koyulmalısınız demektir.

Giderlerinizin gelirlerinizden çok olduğu bu dünyada giderlerinizi azaltmak, tasarruf etmek önemli noktalar olsa da sürdürülebilir bir çözüm için tek bir yol, ilaç var. Bu ilacın adı ise halihazırdaki gelirlerinizi ya da gelir kalemlerinizi arttırmak.

Bugün size kendi hayatımda deneyimlediğim 3 tür gelir kaleminden bahsedeceğim. Bu gelir kalemleri özellikle hayatımın son birkaç yılında banka hesaplarımın ve kredi kartlarımın ilacı oldu.

Yeni gelir kalemlerinize eşlik etmek ister misiniz?

http://cemil.istanbul/2019/12/08/uc-yeni-gelir-modeli/

Bireysel Dijital Çözümler, @garantibbva

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store