Günaydın, günaydın, günaydın…

Keyifli bir İstanbul sabahından tüm okuyucularımıza merhaba. 🙂

Bugün bizim için özel bir gün; yeni bir yolculuğun ilk günü.

Bildiğiniz üzere, cemil.istanbul’da her pazar saat 10.00’da kişisel deneyimlerimizi, teknolojik gelişmeleri, hayatımızı kolaylaştıran ipuçlarını zaman zaman da gündeme dair içerikleri sizlerle buluşturuyoruz.

Bugün cemil.istanbul’da pivot ediyoruz; bir başka deyişle yön değiştiriyoruz. Peki neden bunu yapıyoruz ve bugün nasıl bir yolculuk başlıyor?

Bu yazının devamını okumak için sizi cemil.istanbul’a davet ediyoruz:

https://cemil.istanbul/2021/03/07/yeni-bir-yolculuk/

Cemil Özkebapçı

Bireysel Dijital Çözümler, @garantibbva

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store