Aşı Randevusu Nasıl Alınır?

Günaydın, günaydın, günaydın…

Keyifli bir İstanbul sabahından tüm okuyucularımıza merhaba. 🙂

2020’yi geride bıraktık fakat bize getirdiği koronavirüs ile hala mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin en önemli taşlarından biri de aşı.

Bu hafta sağlık bakanı Fahrettin Koca’nın aşılanmasıyla birlikte ülkemizde de aşılama başladı. Aynı zamanda Fahrettin Koca, aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesinin de en büyük önceliklerinden biri olduğunu gösterdi.

Peki siz ne zaman aşı olacağınızı biliyor musunuz?

İşte bunu kolaylıkla öğrenebilirsiniz, adım adım anlatıyoruz…

Bu yazının devamını okumak için sizi cemil.istanbul’a davet ediyoruz:

https://cemil.istanbul/2021/01/17/asi-randevusu-nasil-alinir/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store