Adını PlayStation 2 Yapan Adam

Keyifli bir pazar sabahından herkese günaydın!

Geçtiğimiz haftanın gündemlerinden birisi de PlayStation 5’in tanıtılmasıydı. Milyonlarca kişi tarafından merakla izlendi ve özelliği, fiyatı hakkında birçok haber yapıldı, tweetler atıldı.

Bugün PlayStation’ın, PlayStation 5’e gelene kadar geçtiği kilometre taşlarından bahsetmek istiyorum.

PlayStation, 26 yaşında. Evet ilk PlayStation ile Japonya 1994 yılında, Amerika ve Avrupa ise 1995 yılında tanıştı. O günün koşullarına göre oldukça şık bir tasarımı ve CD formatına sahipti. Aslında o zamana baktığımızda Sega’nın oyun konsollarına meydan okuyordu; PlayStation oyunun kurallarını değiştirmişti.

Kullanıcılar da PlayStation’ı takdir etti ve dünyada 100 milyondan fazla satan ilk oyun konsolu oldu.

Bu eşsiz hikayenin devamını okumak ister misiniz?

http://cemil.istanbul/2020/06/14/playstation-26-yasinda/

Bireysel Dijital Çözümler, @garantibbva

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store