Apple’dan 2021 Beklentilerimiz

Günaydın, günaydın, günaydın…

Keyifli bir İstanbul sabahından tüm okuyucularımıza merhaba. 🙂

Bugün, dünyanın en popüler şirketlerinden birini; belki de çoğumuzun aklına gelen ilk şirket olan Apple’ın 2021’de piyasaya sürebileceği ürünleri ve ürün beklentilerimizi konuşacağız.

Önceki yıllarda Apple’ın takvimi konusunda daha kolay tahminler yapabiliyorduk; ürünlerin çıkış tarihleri, hangi isimle, hangi yazılımla, hangi donanım ile buluşacağımızı bir Apple çalışanı kadar hakim bir şekilde yazabiliyorduk. Bu doğrultuda da alışveriş planımızı kolay bir şekilde oluşturabiliyorduk.

Son birkaç yıldır bu düzen biraz değişti, Apple sürpriz ara etkinlikler düzenleyerek planlarımızı değiştirdi. Etkinlik zamanlamalarında her ne kadar planlar değişse de beklediğimiz ürünler ile ilgili hala tahminler oluşturabiliyoruz.

O halde 2021 yılı içerisinde Apple’dan beklediğimiz ürünleri tarihlerinden bağımsız olarak sizlerle paylaşalım.

Bu yazının devamını okumak için sizi cemil.istanbul’a davet ediyoruz:

https://cemil.istanbul/2021/02/28/appledan-2021-beklentilerimiz/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store