Daha FAST Daha KOLAS

Günaydın, günaydın, günaydın…

Keyifli bir İstanbul sabahından tüm okuyucularımıza merhaba. 🙂

“IBAN numarasını bitişik paylaşanlara…”, “IBAN numarasının görüntüsünü paylaşanlara…”, “Cuma günü mesai saatinin hemen ardından emir girip, pazartesi ödemeniz hesabınızda…” diyenlere, “Havale mi EFT mi…” diye soranlara, “Sana 200₺ fişekledim geldi mi?” diyenlere ve daha fazlasıyla bu hafta vedalaşmaya başladık.

Ülkemizde halihazırda oldukça iyi bir noktada olan mobil bankacılık şimdi,

“Daha FAST daha KOLAS” 🙂

Bugün 7/24 para transferini konuşuyoruz, siz de yapabilirsiniz.

Bu yazının devamını okumak için sizi cemil.istanbul’a davet ediyoruz:

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store