Albert Einstein’ı, Alexandar Graham Bell’i, Thomas Edison’u biliyor musunuz? Evet. Babanızın adını biliyor musunuz? Evet. Dedenizin adını biliyor musunuz? Evet. Peki, dedenizin babasının adını biliyor musunuz? Hayır.

Bugün bu yazıyı okuyan birçok insan gibi siz de, çok değil sizden birkaç nesil öncenin adını bilmiyorsunuz, hatırlamıyorsunuz dahası merak da etmiyorsunuz. Haklısınız. Aynı şekilde sizden birkaç sonraki nesli de düşünersek onlarda sizin adınızı hatırlamaz iken Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos’u ders kitaplarında okuyacaklar; hayatlarını, gittikleri okulları bilecekler ama sizin adınızı merak bile etmeyecekler. Eğer bunu kendiniz için bir dert ediyor ve bir çözüm arıyorsanız, tek bir yolunuz var; “Geleceğe İz Bırakmak”.

Bu hikayenin devamını okumak ister misiniz?

http://cemil.istanbul/2019/11/03/gelecege-iz-birakmak/

Bireysel Dijital Çözümler, @garantibbva

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store