İş Sözleşmeniz Feshedildi

Yeni yıla cemil.istanbul’da yepyeni bir konsept ile giriyoruz. Bundan böyle bazı haftalarda uzmanlık gerektiren konular hakkında ilgili konu üzerinde çalışan insanların yazılarına yer vereceğiz. Bu hafta ise, cemil.istanbul’da ilk kez Avukat Nisa Serin’i ağırlıyoruz. Avukatımız, son zamanların en popüler konularından olan iş sözleşmelerinin feshinden bahsedecek.

Eğer sizin de söyleyecekleriniz varsa, sizleri de ağırlamaktan mutluluk duyarız; şimdi sözü avukatımıza bırakıyoruz.

Bu yazının devamına eşlik etmek ister misiniz?

http://cemil.istanbul/2020/01/05/is-sozlesmeniz-feshedildi/

Bireysel Dijital Çözümler, @garantibbva

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store