İstanbul’da 15 Dakika 7,5 TRY

Yıllardır kültür sözlüğümüzde yer alan paylaşmak fiili Facebook ve diğer sosyal ağlar sayesinde en çok kullandığımız kelimeler arasında yer aldı. İlk kez bir şeyleri bu kadar paylaştık. Gelişen mobil dünya yeni girişimler ile alışkanlıklarımızı, harcamalarınızı değiştirirken sözlükte hiç kullanmadığımız kelimeleri de ön plana çıkardı. Paylaşımlı kelimesi de onlardan biri. Bugün neredeyse her iş modelinin sıfatı olarak karşımıza çıkıyor. Ben de zaman zaman paylaşımlı hizmetleri tecrübe ediyorum. Bugün bir paylaşımlı araç kiralama girişimi ile sizi metrobüs, otobüslerden alıp İstanbul trafiğine çıkaracağım; tercih sizin.

İstanbul trafiğine çıkmak için yazının devamını okumak ister misiniz?

http://cemil.istanbul/2019/09/08/istanbulda-15-dakika-75-try/

Bireysel Dijital Çözümler, @garantibbva

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store