iPhone SE 2. Nesil vs. iPhone 11

Apple neden şimdi yapıyor? Neler yapıyor?

Koronavirüsten bihabermiş gibi önce iPad Pro 4. Nesil ile tanışmıştık geçtiğimiz haftalarda, şimdi de iPhone 9 ya da iPhone SE 2 olarak beklediğimiz cihaz iPhone SE 2. nesil adıyla geldi. Şu anda sırası mı, tartışılır fakat yine de ilk bakışla bir göz attım.

iPhone SE 2. nesili değerlendirirken ister istemez iPhone 11 ve iPhone 8 ile karşılalaştırmaya gittim.

Bu karşılaştırmanın devamını okumak için tıklayın.

http://cemil.istanbul/2020/04/26/iphone-se-2-nesil-vs-iphone-11/

Bireysel Dijital Çözümler, @garantibbva

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store