Koronavirüs Sonrası Üç Ay

Günaydın, günaydın, günaydın…

Keyifli bir İstanbul sabahından tüm okuyucularımıza merhaba. 🙂

2020’de hiç olmadığı kadar evdeydik. Yeni kelimeler telaffuz ettik (bkz. sosyal mesafe, filyasyon, yeni normal).Yeni aksesuarımız maske ile yaşamaya başladık ve daha fazlası…

Yukarıda yazdıklarımızı bir çembere yerleştirmiş olsaydık, bu çemberin tam ortasında da ona yer verirdik, “Koronavirüs”.

Evet, ben de yaklaşık 3 ay önce yakalandım ve atlattım. Peki her şey 14 günde bitti mi? Koranavirüs geçirdikten sonraki ilk 3 ayımı anlatıyorum…

Bu yazının devamını okumak için sizi cemil.istanbul’a davet ediyoruz:

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store