“MVP kimdir?” değil, “MVP nedir?”. Sözlüklerimiz Minimum Viable Product tanımını işaret ederken; kimisine göre “ürünün en yalın hali”, bir başkasına göre de “ürünün eline yüzüne bakılabilecek hali”. Eric Ries’e göre de “MVP, en az eforla müşteriler hakkında maksimum doğrulanmış öğrenim toplamasını elde etmesini sağlayan ürünün bir versiyonudur.”

Bugün konferanslarda, bloglarda ve diğer MVP konuşulan her içerikte aşağıdaki kareyi göreceksiniz.

MVP, minimum eforla potansiyel müşterilerimizi keşfetmek ve bir sonraki ürün sürümü için geri bildirimler toplayıp analiz etmemiz adına, ürünün ilk çalışan sürümüdür.

MVP ile tanıştık. Peki MVP bize neler getirecek?

Bu hikayenin devamını okumak ister misiniz?

http://cemil.istanbul/2019/12/15/mvp-kimdir/

Bireysel Dijital Çözümler, @garantibbva

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store