Su Ayak İzinizi Hesaplayın

Günaydın, günaydın, günaydın…

Keyifli bir İstanbul sabahından tüm okuyucularımıza merhaba. 🙂

İlköğretim yıllarında öğretmişlerdi; Aralık-Ocak-Şubat kış aylarıydı. Her zaman soğuk geçerdi. Yılbaşına kar yağışları eşlik ederdi.

Son 10 yıldır hayatımıza giren yeni kelime/kelime grupları oldu: küresel ısınma, ozon tabakası…

İklimlerin değişeceği söylendi. Tüm bunları ve daha fazlasını duyduğumuzda, henüz hiçbiri başımıza gelmediği için o günler uzak gibi geliyordu.

Bu yazının devamını okumak için sizi cemil.istanbul’a davet ediyoruz:

https://cemil.istanbul/2021/01/31/su-ayak-izinizi-hesaplayin/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store