Udemy’de 10000 Kişi Olduk

Bu sabah sizlerle hayatımdaki değerli bir deneyimin ulaştığı noktayı paylaşacağım. Geçtiğimiz yıl Udemy’de yayınladığım “Amazon&eBay&Shopify Dropshipping ile Dolar Kazanıyoruz” eğitimine şu günlerde 10.000 öğrenci eşlik ediyor. Eğitimi yayına aldığım gün 10.000 öğrenciye ulaşabileceğimi hayal etmemiştim. Bu deneyimde yaşadığım olumlu ve olumsuz tecrübelerden birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bu deneyimin devamını okumak ister misiniz?

http://cemil.istanbul/2019/10/27/udemyde-10000-kisi-olduk/

Bireysel Dijital Çözümler, @garantibbva

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store